วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 2 เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งกาย
คนเรามีความจำเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าเป็นประจำทุกวัน เพราะเสื้อผ้านอกจากจะเป็นเครื่องป้องกันความหนาวเย็น ช่วยทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่และแสดงถึงเอกลักษณ์ของคนในชาติด้วย การเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและฐานะ ในการเลือกสวมใส่เสื้อผ้า ไม่ควรให้คับหรือหลวมจนเกินไป ไม่มีราคาแพงจนเกินรายได้ และเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ กิจกรรม หรือโอกาสต่าง ๆ
ความจำเป็นของการแต่งกายของเด็ก คือ
1. เพื่อปกปิดร่างกาย
2. เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
3. เพื่อป้องกันแสงแดดในหน้าร้อน
4. เพื่อป้องกันสัตว์และแมลง
5. เพื่อความสวยงาม
เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ใช้ปกปิดร่างกาย ป้องกันความร้อน หนาว และแมลง นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้สวมใส่สวยงามและดูน่ารัก ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม ดังนี้
- ควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่สะอาด ไม่มีกลิ่นอับชื้น เปื้อนเหงื่อ
- ควรเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เช่น อากาศร้อน ควรสวมเสื้อที่ทำจากผ้าฝ้าย มีสีสันสวยงาม อากาศหนาว ควรสวมเสื้อผ้าหนา และปิดคอ
- ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับกิจกรรม เช่น ชุดนอน ควรเลือกชุดที่หลวมและใส่สบาย ชุดนักเรียน ควรแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน